latenightlaundromat:

nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

can’t stand the article but the full gallery is gorgeous

 1. drakeandjoshareraginginsideme reblogged this from games-of-thorns
 2. no-more-saints reblogged this from slutgrrrlinternational
 3. prettylu-ngs reblogged this from floatingmemories
 4. stopongreen reblogged this from contramonte
 5. lihavauikku reblogged this from neoliberalismkills
 6. nomelimitalapiel reblogged this from mekhismind
 7. lovethesmellofyourskin reblogged this from foalsperm
 8. podajleki reblogged this from vietnamgirlscollection
 9. chasingarrows reblogged this from vietnamgirlscollection
 10. momwouldbemad reblogged this from light-essence
 11. torabelichan reblogged this from yami-shin
 12. iambiscuitcat reblogged this from contramonte
 13. ricoverivirtuali-sexysolitudini reblogged this from floatingmemories
 14. what3v3ronly reblogged this from maahammy
 15. avella reblogged this from twosomeness
 16. t1tzorgtf0 reblogged this from mother-rucker
 17. obscenester reblogged this from mother-rucker
 18. xytq reblogged this from coersis