latenightlaundromat:

nguoiditheogio:

Photographing the Loving Gays of Vietnam by Maika Elan

Full story

(HC) Dù bạn chấp nhận hay không thì cộng đồng ấy vẫn mặc nhiên tồn tại cùng với tình yêu của họ như một chân lý, không thể khác. Và một khi bạn kỳ thị sự khác biệt so với bản thân mình thì tự thân bạn đã hèn kém hơn họ rồi. Phải vậy không? 

so much beauty

can’t stand the article but the full gallery is gorgeous

 1. obscenester reblogged this from mother-rucker
 2. xytq reblogged this from coersis
 3. coersis reblogged this from maahammy
 4. necronancy reblogged this from maahammy
 5. carroline reblogged this from mother-rucker
 6. intentionallyhomosexual reblogged this from daisybucanunot
 7. the-great-disappointment reblogged this from maahammy
 8. 77harlem reblogged this from motor0lablazr
 9. for-five reblogged this from ehmvenus
 10. googlemapz reblogged this from maahammy
 11. motor0lablazr reblogged this from maahammy
 12. ehmvenus reblogged this from whysandoval
 13. games-of-thorns reblogged this from maahammy
 14. blancharddevil reblogged this from whysandoval
 15. disappointernet reblogged this from maahammy
 16. daisybucanunot reblogged this from maahammy
 17. arb0rescent reblogged this from maahammy
 18. fidrell reblogged this from madteenager